The Fifth Estate (2013)

Një thriller dramatik i bazuar në ngjarje të vërteta që tregojnë misionin për të nxjerrë në pah mashtrime dhe korrupsione nëpërmjet internetit. Xhulian Asanzh (themelues i WikiLeaks) dhe organizata e tij u bënë personazhet më të debatuar të shekullit 21.

Koha: 128 min