The Giver (2014)

Xhonas zgjidhet nga komuniteti i tij në dukje perfekt, pa luftë, dhimbje, vuajtje, ndryshime apo zgjedhje, që të mësojë rreth dhimbjes dhe kënaqësive të botës “së vërtetë” nga një i Moshuar.

Koha: 97 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *