The Legend of Tomiris (2019)

Kjo është historia e jetës së Tomirisit, mbretëreshës së kreshtave veriore, fati i së cilës është të bashkojë forcat e të gjitha fiseve Saka për të luftuar kundër pushtuesve…

Koha: 156 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *