The Mandela Effect (2019)

Një burrë bëhet i fiksuar pas disa fakteve dhe ngjarjesh që të gjithë njerëzit i kujtojnë gabim. Duke besuar se ky fenomen mund të jetë diçka më e madhe, fiksimi i tij e bën që ai të vërë në dyshim realitetin.

Koha: 80 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *