The Midnight Meat Train (2008)

‘Treni i mishit të mesnatës’: Një fotograf duke ndjekur persona të pa rëndësishëm për foto arti, pa dashur ai bie në rrugën e vrasësit të quajtur ‘kasapi’, i cili vret udhëtarët e natës në metro, duke i therur ata në mënyrat më të tmerrshme.

Koha: 100 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *