The Nightingale (2018)

E vendosur në vitin 1825, Clare, një grua e re irlandeze e dënuar, ndjek një oficer anglez përmes egërsisë Tasmaniane, e shkaktuar nga një akt i tmerrshëm dhune që kishte kryer ndaj familjes së saj. Gjatë rrugës ajo rekruton një gjurmues vendas të quajtur Billy, i cili është gjithashtu i përndjekur nga trauma që i ishte shkaktuar familjes së tij.

Koha: 136 min