The Other Half (2016)

Një femër me sëmundje bipolare dhe një mashkull i hidhëruar shpirtërisht luftojnë të kenë një jetë të thjeshtë.

Koha: 103 min