The Snail and the Whale (2019)

Një kërmill i vogël udhëton rreth botës në shpinën e një balene të madhe ngjyrë blu.

Koha: 26 min