The Stronghold (2020)

Një brigadë policie që punon në lagjet e rrezikshme veriore të Marsejës, ku niveli i krimit është më i lartë se kudo tjetër në Francë.

Koha: 105 min