The Unspoken (2015)

Një mama beqare me një fëmijë zhvendoset në një shtëpi, e cila konsiderohet e mallkuar nga njerëzit përreth dhe një vajzë që e ka babain të papunë, do të fillojë punë si dado në këtë shtëpi.

Koha: 91 min