The Upside (2017)

Një vështrim sa komik dhe aq dramatik i marrëdhënies mes Filipit, një pasaniku tetraplegjik dhe Dellit, një i papunë me dosje kriminale që punësohet për të qenë ndihmësi i tij.

Koha: 126 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *