Tigers Are Not Afraid

Përralla e errët e pesë fëmijëve që përpiqen të mbijetojnë nga dhuna e tmerrshme e bandave dhe fantazmave të krijuara çdo ditë nga lufta e drogës.

Koha: 83 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *