You Got Served (2004)

Dejvidi dhe Elgini shokë dhe partnerë në kërcimet e rrugës, prishin marrëdhënien pas një keqkuptimi. Beteja më e madhe vjen në qytet dhe duhet të zgjidhet grupi më i mirë i kërcimit. Sfida mes grupeve tjera konkurrente, a do t’i përmirësojë apo përkeqësojë marrëdhëniet mes Dejvidit dhe Elginin?

Koha: 95 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *