Zack and Miri Make a Porno (2008)

Shokët gjatë gjithë jetës Zaku dhe Miri kërkojnë të zgjidhin problemet e tyre financiare duke bërë së bashku një film të rritur. Ndërsa kamerat punojnë, ata fillojnë të ndiejnë se mund të kenë më shumë ndjenja për njëri-tjetrin nga sa mendonin më parë.

Koha: 101 min

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *